Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

خدمات فنی و تخصصی حفاری، خدمات مهندسی و مدیریت پروژه

حفاری حفاری فراتعادلی حفاری جهت دار حفاری فروتعادلی بیشتر... خدمات فنی و تخصصی حفاری کنترل فوران چاه نمودارگیری سیمانکاری بیشتر... خدمات مهندسی و مدیریت پروژه خدمات مهندسی MC خدمات مهندسی سیمان خدمات مهندسی کنترل فوران چاه بیشتر...

ابزار دقیق

ادامه مطلب

هیدرولیک و پنوماتیک

ادامه مطلب

طراحی مهندسی

ادامه مطلب

آنچه مشتریان ما می گویند

بسیار برای آشنایی با شرکت پترو کاویان خوشحالم و بسیار از خدمات این شرکت راضی هستم. بسیار برای آشنایی با شرکت پترو کاویان خوشحالم و بسیار از خدمات این شرکت راضی هستم.
شرکت دانا پترو: دانا پترو
پترو گاویان شرکت بسیار مطلوب و با جوابگویی بالا می باشد . تشکر از شما پترو گاویان شرکت بسیار مطلوب و با جوابگویی بالا می باشد . تشکر از شما
پترو پارس: پترو پارس
کیفیت بالای پترو کاویان از زایای آن محسوب می شود . کیفیت بالای پترو کاویان از زایای آن محسوب می شود . کیفیت بالای پترو کاویان از زایای آن محسوب می شود .
مواد پتروشیمی: مواد پتروشیمی
از زمانی که با پترو کاویان آشنا شدم بسیار مراحل کار برای ما آسان شده است از زمانی که با پترو کاویان آشنا شدم بسیار مراحل کار برای ما آسان شده است
آقای مهندس خدری: آقای مهندس خدری

نگارش کتابچه آشنايي با دستگاههاي سيمان زني و اسيد زني ، تهيه و تنظيم کتابچه آشنايي با سيستم  ADC (کنترل اتوماتيک دانسيته سيال سيمان ) در دستگاههاي پمپ تراک ، تهيه و تنظيم کتابچه تعميرات و نگهداري پمپهاي سانتريفوژ هاليبرتون

پروژه های ملی حفاری

نگارش کتابچه آشنايي با دستگاههاي سيمان زني و اسيد زني تهيه و تنظيم کتابچه آشنايي با سيستم ADC (کنترل اتوماتيک دانسيته سيال سيمان ) در دستگاههاي پمپ تراک تهيه و تنظيم کتابچه تعميرات و نگهداري پمپهاي سانتريفوژ هاليبرتون نگارش کتابچه آشنايي با دستگاه لوله مغزي سيار شناسايي کامل دستگاه لوله مغزي سيار با استناد به هندبوک دستگاه لوله مغزي سيار از انتشارات شرکت HYDRA RIG آمريکا مقاله نگرشي بر انتقال فناوري و ساخت داخل دستگاههاي پمپاژ مورداستفاده در صنعت حفاري تدوين دستورالعمل استاندارد تعميرات و نگهداري رادياتورهاي موتورهاي ديزل از شرکت ROCORE آمريکا

  • دستورالعمل تست، راه اندازي و تعمير و نگهداري تجهيزات انتقال مواد
  • تدوين دستورالعمل استاندارد تعميرات ونگهداري موتورهاي هيدروليک ژيروتوري ساخت شرکت Ross آمريکا
  • تدوين دستورالعمل استاندارد تعميرات ونگهداري پمپهاي هيدروليک پيستوني ساخت شرکت Eaton آمريکا

پروژه های اخیر

حفاری ، خدمات فنی و تخصصی حفاری ، خدمات مهندسی و مدیریت پروژه و نمودارگیری ، سیمانکاری ، خدمات مهندسی MC ، خدمات مهندسی سیمان ، خدمات مهندسی کنترل فوران چاه و

پروژه 3 Category: پروژه ها
پروژه 2 Category: پروژه ها
پروژه 1 Category: پروژه ها